Το παρεκκλησι του Αγιου Μαρκου

Είναι ιδιόκτητο και έχει παραχωρηθεί στην ενοριακή μας Κοινότητα με συμβολαιογραφική Πράξη.

Ανήκει στην οικογένεια του Γεωργίου Καρακωνσταντή και της Ελένης Φάκας.