Αγγελιοδοτης - Το προγραμμα της Κοινοτητας μας.

Ο Αγγελιοδότης είναι το πρόγραμμα της Ορθόδοξης Κοινότητας. Μοιράζεται 3 φορές το χρόνο και αφορά τον τετράμηνο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Κοινότητάς μας.

Για να δείτε και να κατεβάσετε τον τελευταίο Αγγελιοδότη, πατήστε εδώ .