Η Παρακληση της Αγιας Θωμαΐδας της εκ Λεσβου.

Η Παράκληση στην Αγία Θωμαΐδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .