Η Παρακληση του Οσιου Παϊσιου του Αγιορειτου.

Η Παράκληση στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αν θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο, πατήστε εδώ .