Βιος του Αγιου Θεραποντα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Η μνήμη του τιμάται 14 Μαΐου

Ὁ μακάριος Θεράπων, ἔζησε στά τέλη τοῡ 7ου αἰώνα. Καταγόταν ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Ἀλαμάνων - Δουκάτο στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Γερμανίας. Γεννήθηκε ἀπὸ εὐγενεὶς καὶ ευσεβεὶς γονείς. Καταφρόνησε ὅλες τὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς καί ἐκπαιδεύτηκε στὰ Ἱερὰ Γράμματα. Δαπανοῦσε ὅλο τὸν χρόνο του μελετώντας τὶς Ἅγιες Γραφές. Ἡ ζωή του ἦταν πολὺ λιτὴ καὶ ἁπλή. Ἤθελε νὰ ἀρέσει στὸν Θεὸ. Γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὶς Χριστιανικές ἀρετές, σκληραγωγοῦσε τὸν ἑαυτό του σὲ μεγάλη ἐγκράτεια. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἀλαμανίας τὸν κάλεσε - ἀφοῦ ἔμαθε γιὰ τὴν ζωή του - καὶ μὲ τὴν συνεργεία τῆς Θείας Πρόνοιας καὶ τὴν ψήφο τοῦ λαοῦ τόν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο. Λάμπρυνε τὸ ἀξίωμά του. Ἔγινε διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας. Μετέστρεψε πολλοὺς αἱρετικούς, ὁδηγώντάς τους στὴν Ἀληθινὴ Πίστη. Ἐπειδὴ ποίμανε θεάρεστα γιὰ πολλὰ χρόνια τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Διάβολος, κήρυξε βρώμικο πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὃσον ἀφορά τὴν προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. Ὁ Ἅγιος Θεράπων ἀντιτάχθηκε στούς εἰκονομάχους καὶ ἄσκησε κριτικὴ ἐναντίον τους, ἀποκαλώντας τους αἱρετικούς, ἄθεους καὶ ἀσεβείς. Ἐκείνοι, μὴ ἀνεχόμενοι τὶς ὕβρεις τοῦ Ἁγίου, τὸν συκοφάντησαν καὶ τὸν φυλάκισαν. Μὲ σιδερένια νύχια ἔσκισαν τὸ σῶμά του καί τέλος, τόν ἐξορίσαν. Τόν συναντάμε ἀργότερα στὰ Ἱεροσόλυμα ὡς ταπεινό προσκυνητή τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων. Ἐκεί κατέπληξε πολλούς, κάνοντας μέ τή Χάρη τοῦ Κυρίου διάφορα θαύματα. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ ἦταν τό ὃτι ἀνάστησε τό νεκρό παιδί μιάς Ἐβραιοπούλας! Ὁ Ἅγιος Θεράπων βλέποντας τὸν κόσμο νὰ τὸν τιμάει, μπῆκε σὲ ἕνα πλοῖο κι ἒφυγε στὴν Κύπρο. Κήρυξε στή Μεγαλόνησο τὴν ἀληθινὴ Ὀρθόδοξη Πίστη, ἂσκησε ἔλεγχο καὶ κριτικὴ στοὺς αἱρετικοὺς. Ἦταν ἀπόλυτος σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε θέματα πίστεως. Ὅλη ἡ κοινωνία τῆς Κύπρου ἐκτίμησε τὴν ἀρετὴ τοῦ Ἁγίου καί τὸν παρακάλεσαν νὰ αναλάβει τὴν ἐπισκοπὴ τῆς Λάρνακας, γιὰ νὰ ὡφεληθούν πολλοί. Ὁ Ἅγιος, δέχθηκε. Ὁ Θεράπων ἑκτὸς ἀπὸ Ἐπίσκοπος, ἦταν καὶ ὁ Ἀνάργυρος Ἰατρὸς τοῦ Νησιοῦ! Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, Ἄραβες ἐπετέθηκαν στήν Κύπρο. Κατέκαυσαν ὅλα τὰ Μοναστήρια καὶ τὶς Ἐκκλησίες. Ἒσφαξαν πολλοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ, καθώς καὶ τὸν Ἅγιο Θεράποντα, μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα τὴν ὥρα ποὺ λειτουργοῦσε! Περισσότερα στοιχεία γιά τή ζωή τοῦ Ἅγίου, ὁ ἀναγνώστης μπορεί νά ἀναζητήσει στό βιβλίο τοῦ π. Ἀθανασίου Γιουσμᾶ «Ἅγιος Θεράπων, Ἐπίσκοπος Κύπρου». Σ’ αὐτό καταγράφονται ἀρκετά θαύματα τοῦ Ἁγίου, ἒτσι ὂπως τά διέσωσε σέ ἓναν ἐγκωμιαστικό λόγο του, ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, Ἐπίσκοπος Κρήτης.