Παρακλητικος Κανονας της Οσιας Θωμαΐδος

Ο εξαίρετος και ζηλωτής εφημέριος και ιερατικώς προϊστάμενος του ιστορικού και επιβλητικού Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης και καθηγητής συνάμα εις τη Μέσην Εκπαίδευσιν, Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Γιουσμάς παρεκάλεσε δι' ενθέρμου επιστολής την εμήν αδυναμίαν όπως συνθέσω την Ιεράν Παράκλησιν της αγίας Θωμαΐδος της εκ Λέσβου, προκειμένου να ψάλλεται αύτη εις το μέλλοντα να ανεγερθή υπό του π. Αθανασίου τη συνδρομή και άλλων ευσεβών πνευματικών τέκνων, και όχι μόνον, ιερόν Ναόν εις τιμήν της Αγίας.

Εις το Λεσβιακόν Μηναίον υπάρχει υπέροχος Ακολουθία Εσπερινού, Λιτής και Όρθρου, συνταχθήσα υπό του αοιδήμου Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας π. Γερασίμου Μικραγιανννίτου. Πλην, δεν υπάρχει παράκλησις εις το Παράρτημα όπως υπάρχει δια πολλούς άλλους Λεσβίους αγίους.

Όθεν προθύμως εδέχθην να συντάξω την παρούσαν Ιεράν Παράκλησιν, την οποία και αφιερώ εις τον ζηλωτή και υπεράξιον ποιμένα της του Αγίου Θεράποντος Ενορίας και πολυαρίθμου νεολαίας εξ όλης της πόλεως Μυτιλήνης π. Αθανάσιον και εις τους ολοπροθύμους συναργάτας αυτού Κληρικούς και Λαϊκούς με την ολοκάρδιον ευχήν, συντόμως να ψαλή η παρούσα εις τον αναγερθησόμενον ιερόν Ναόν της μεγάλης προστάτιδος της εννόμου συζηγίας αγίας Θωμαΐδος της εκ Λέσβου.

Εν Ιερά Μονή Λειμώνος τη 4η Ιουλίου 200